Srdečně vás zveme na křest nového čísla časopis Fotograf #33

  

program:

Křest časopisu Fotograf #33

Představení Fotograf Rezidence

Vyhlášení výsledků Fotograf Rezidence

Radim Labuda: Umělec v post-praxi připravuje salát  

  

časopis Fotograf #33

INVESTIGACE 

 

Pod názvem investigace hledáme v umělecké práci soustavné zkoumání informací jako nedílnou součást procesu vzniku. Inspirací je nám investigativní žurnalistika, která nejen, že je stěžejním whistleblowerem momentálně poněkud zkoušených demokratických systémů, ale v podstatě tím nejdůležitějším impulsem pro zachování základních principů politické a sociální rovnosti. V rámci diverzity prezentovaných přístupů se chceme pohybovat ve škále od příkladů z žurnalistiky, či projektů dokumentární fotografie, které překračují svým pojetím či rozsahem formát reportáže, přes ironizující komentáře politické situace až po ryze umělecké projekty širších interpretací, jejichž významnou součástí je právě proces zkoumání mocenských taktik či podezřelých aktivit poškozujících ideály občanské společnosti. 

 

Fotograf Rezidence je rezidenční projekt pro čtyři umělce / umělkyně a čtyři kurátory / kurátorky, kterou provozuje fotografická asociace a její partnerské instituce. Umělci / umělkyně a kurátory / kurátorky vybírá porota na základě nominace partnerskou institucí. Každý umělec / umělkyně a kurátor / kurátorka pochází z jiné země a v Praze stráví dva měsíce nebo dva týdny. V rámci rezidence je vybraným poskytnuto ubytování a honorář za pobyt, tvorbu, výzkum, vzdělávání se a sdílení svého umění či znalostí.

 

Projekt je spolufinancován vládami České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska prostřednictvím Visegrádských grantů z Mezinárodního vyšehradského fondu. Posláním fondu je prosazovat nápady pro udržitelnou regionální spolupráci ve střední Evropě.

 

Našimi partnerskými institucemi stali: CCA –Tbilisi (Gruzie), Fundacja Sztuk Wizualnych – Krakow (Polsko), Nová Cvernovka – Bratislava (Slovensko), Trafó – Budapest (Maďarsko). Tento program byl finančně podpořen Mezinárodním visegrádským fondem.