Jirka Houska

KŘEST KATALOGU a komentovaná prohlídka výstavy: JIRKA HOUSKA: OD MAMUTŮ K MĚSÍCI

Katalog k výstavě "Jirka Houska:  Od mamutů k Měsíci" představí obrazy mladého umělce, především ty spjaté s přírodou, reálnou či fantaskní – krajiny, včetně maleb Měsíce ve spojení se zemskou atmosférou, ale i náměty z oblasti zoologie a kryptozoologie, což souvisí s umělcovým zájmem o přírodní vědy. Součástí katalogu budou rovněž portréty, akty a jejich fragmenty.