Křest knihy Jany Bernartové NULA JEDNA

29. 10. 2018 v Knihkupectví ArtMap v Praze, Vojtěšská 18

Publikace Nula jedna, jež vznikla v souvislosti s aktuální výstavou Jany Bernartové v OGL, je souborem textů, které postihují digitální aspekt její práce. Autoři textů Jozef Cseres, Jana Horáková, Václav Janoščík a Andrea Průchová Hrůzová pak uvažují o tématu barvy jako takové jako je to např. v textu Hyperbarva. Druhá část knihy se zabývá digitální barvou a softwarem, kdy Jana Bernartová představuje projekty z cyklu Tekuté krystaly RGB nebo Generování textu o generativním umění.

Přestože jsou internet a emaily považované za nehmotné, abstraktní a putují po sítích a v cloudu, staly se jedněmi z nejintimnějších a nejhmatatelnějších součástí našeho života. I přesto, že je každodenně používáme, může nám unikat jejich role a důležitost.