Obálka knihy Japonsko

Srdečně zveme na slavnostní křest knihy Japonsko fotografa Daniela Šperla a následnou besedu. Akce se uskuteční v pondělí 6. 2. od 19:00 v Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha 1. 

Potvrzení účasti na adrese lgp@lgp.cz

Kniha Japonsko je sestavena z výběru černobílých fotografií, které vznikaly během pěti fotografických cest a studijních pobytů v Japonsku mezi lety 1997 a 2015.

Soubor fotografií je českým vhledem do svébytné japonské kultury a osobitou sociologickou studií každodenního života lidí v japonských velkoměstech i na venkově.

V knize se autor snaží médiem černobílé fotografie zachytit dynamický život japonských obyvatel, ale též jejich tradice, historii, kulturu a zvyky.

Knihu vydal vlastním nákladen Daniel Šperl jako svůj první nakladatelský počin. Kniha obsahuje 137 černobílých, dosud nepublikovaných fotografií.

Autoři projektu / Autors © Miroslav Holoubek, Daniel Šperl

Fotografie / Photographs © Daniel Šperl

Grafická úprava © Jakub Škraban

Odborná spolupráce Angelo Božac

Příprava duplexu Vladimír Andrle

Tisk a knihařské zpracování PB tisk Příbram