Zveme na křest knihy Steklík autorů Jozefa Cserese a Terezie Petiškové, který proběhne v hale Domu umění města Brna. Součástí večera bude také hudební interpretace výtvarných partitur Jana Steklíka od Petra Vrby a Tomáše Vtípila a čtení Beato solitudo Jozefa Cserese.

 

Monografie věnovaná dílu výtvarníka Jana Steklíka představuje tohoto umělce jako nekompromisního tvůrce, kterého lze dobře zařadit do dobových souvislostí evropské avantgardní kultury druhé poloviny 20. století. Informačně hutná a bohatě ilustrovaná publikace se opírá zejména o materiál shromážděný pro Steklíkovu výstavu v Domě umění města Brna v roce 2018. Obsahuje nejen díla z umělcova ústeckého ateliéru, ale i díla od více než padesáti zapůjčitelů z řad státních, krajských, městských i soukromých sbírek. Kniha zároveň představuje vůbec první souhrnný a kritický příspěvek k celoživotnímu dílu Jana Steklíka.

  

Čtenáře do knihy uvádějí předmluvy členů Křižovnické školy čistého humoru bez vtipu Duni Slavíkové a Paula Wilsona. Následují literárně laděné eseje Jozefa Cserese a umělecko-historická studie Terezie Petiškové s mnoha archivními materiály, doplněná obsáhlým soupisem autorovy činnosti. Na významný pramen inspirace Jana Steklíka upomíná hudební CD nahrávka, která je součástí knihy a která poskytuje zvukovou interpretaci autorových grafických partitur. Různorodý textový a obrazový materiál knihy výtvarně scelil grafickou úpravou Matěj Málek a celek edičního záměru jistilo nakladatelství Host ve spolupráci s Domem umění a s řadou umělcových přátel.