Křest proběhne v prostorách Galerie Entrance, publikaci bude možné na místě získat. Součástí slavnostního odpoledne bude také možnost přispět na konkrétní pomoc Ukrajině. V galerii současně probíhá skupinová výstava Zkazky z temného lesa, jejímiž autory jsou Štěpán Brož, Eva Jaroňová, Tereza Melková, Gabriela Palijová, Anna Slama & Marek Delong.

 

V 17:30 zahraje Václav Havelka, písničkář, který se v průběhu posledních dvou pandemických let věnoval hraní coververzí svých oblíbených skladeb a publikování jejich nahrávek v rámci série Distant Sessions na YouTube. Tyto zkušenosti se pro něj staly důležitým prostředkem k učení i sebeobohacení, jejich vyvrcholením byl zrod několika autorských skladeb.

 

Galerie Entrance 2005–2019 je publikace, která prostřednictvím osobních vzpomínek zakladatelek galerie přibližuje atmosféru pražské umělecké scény na začátku milénia. Rekapituluje, jaké další galerie provozované umělci a umělkyněmi v této době vznikaly a vysvětluje důvody těchto iniciativ. Připomíná další vývoj galerie, nejdůležitější témata a koncepce, které utvářely podobu výstavního programu a zmiňuje výstavy, umělce a kurátory, kteří se na charakteru galerie zásadním způsobem podepsali.

 

Osobní pohled na nedávnou historii galerie doplňuje svými úvahami a vzpomínkami na minulé roky v Galerii Entrance její současná programová ředitelka a kurátorka Tereza Jindrová. O vlastní zkušenosti umělce provozujícího galerii v Praze se dělí Jiří Skála, koncepci Plánu B a Tusovky objasňuje Jiří Ptáček. O prvních příležitostech v roli kurátorky uvažuje Tereza Stejskalová, galerijní prostor jako místo i komunitu popisuje Viktor Čech a v neposlední řadě se o osobní vzpomínky dělí Jiří David, Milan Salák a Karel Oujezdský

 

autorky koncepce katalogu: Tereza Severová, Tereza Velíková, Barbora Zachovalová

editorka publikace: Nina Moravcová

grafická úprava: Martin Odehnal

 

Publikace vznikla za podpory Magistrátu hlavního města Prahy, Ministerstvu kultury a Galerie Entrance.