Industra Art srdečně zve na vernisáž a nadcházející výstavu Žal, který chce být viděný.

Výstava Kristíny Bukovčákové – „Žal, který chce být viděný“ – představí sérii nejnovějších maleb (2017/2018), ve kterých se autorka soustředí na vztahy mezi člověkem a přírodní krajinou. Autorku zajímá, jak silně je člověk spjatý s přírodou, jak moc ji společnost transformuje a devastuje, jak to ovlivňuje jednotlivce, jehož myšlení je s tímto děním v rozporu, respektive jak je lze spojit v jeden celek. Bukovčáková si je vědoma množství vlivů člověka na životní prostředí, přičemž chápe, že to není nějaký od nás odpoutaný objekt. Jsme v něm, jsme jím a ovlivňujíc ho – měníme sami sebe. Tento proces je však člověku paradoxně nezřetelný, odcizený, přitom doslova žitý na vlastní kůži. Procitnutí a ojedinělé uvědomění si životního propojení člověka (mě, tebe) a prostředí (přírody) mohou přinášet pocity skepse, bezradnosti, bezmocnosti, strachu, žalu, ale i smíření, odevzdanosti, splývání nebo mizení v jednotě. Vizuálně to v dílech Bukovčákové cítíme například v prolínání se plánů, figur a přírodního prostředí, rozpoznatelných tvarů a abstraktních ploch, nebo v ambivalentních spojeních každodennosti a výjimečnosti, konání a ustrnutí, energie a melancholie. Svět jejích maleb se zdá jednou optimistický nebo romantický, vzápětí znepokojivý, jednou povědomý a odhadem možný, jindy zcela virtuální, matrixový, distopický a psychedelický. Je v něm skrytý žal, který chce byt viděn.

http://kristinabukovcakova.tumblr.com/

Vystavující: Kristína Bukovčáková
Kurátor: Ľuboš Lehocký

Výstava trvá do 10. 2. 2018

Děkujeme partnerům: BU2R, CAT CUT, Mrazírny Rovner, UMA Audioguide, PROFIL NÁBYTEK a.s. Za finanční podpory statutárního města Brna, Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury.

Industra – nezávislý neziskový kreativní hub koncentrující následováníhodné / inspirativní projekty z ČR i zahraničí do průmyslového srdce města Brna. Komunikační prostor, ve kterém se setkává umění, design, věda, vzdělávání, inovace a občanská společnost.

https://industra.space/