Kristína Chrasteková & Tommy Høvik

POISE

kurátor: Pavel Vančát

Jak dosáhnout rovnováhy v dnešním fluidním a roztěkaném světě, který nám předkládá stále nové výzvy a nabízí nekončící svody a rozptýlení? V přemítání nad touto otázkou se potkávají na společné výstavě videa Kristíny Chrastekové (SK) a instalace a koláže Tommyho Høvika (NOR). Zatímco Chrasteková ve svých remixových videosekvencích hledá momenty nestability v riskantních pohybech sportovců, proměňujících se v nekonečně padající anděly, Høvik míří k témuž bodu z opačné strany: z jednoduchých motivů vytváří scenérie a prostředí, která destabilizují nejen sama sebe, ale i okolní skutečnost. Oba umělci se tak nakonec potkávají v těkavém průsečíku: rovnováha není stav, ale neustálý a nekonečný proces.