Kontrast přeplněnosti a prázdnoty. Anonymní postavy bez tváře a propletence těl a rostlin rozehrávají příběhy o nenaplněné touze po setkávání, komunikaci a potřebě sbližování. Série tušových maleb Kristiny Fingerland nabízí náhodnému divákovi nesčetné interpretace smíšených, komplikovaných, ale především neustále se proměňujících emocí, které zažíváme v současném světě. Ať už zmíníme současný pandemický stav, nebo klimatickou krizi, naše vnímání a prožívání se neustále obrací k osobnímu vztahu k planetě, společnosti a hlavně – k nám samým.

 

Výstava je součástí programu PAF Olomouc 2020.

 

Doba konání: 23. 11. – 6. 12. 2020
Místo: Tramvaje DPMO
Kurátorka: Nela Klajbanová