Rušné zdivo se zabývá aspekty domova a představuje interiér. Střípky dne a sebe sama se začínají shlukovat dohromady, nejprve v malých ostrůvcích v místnosti, ve snech. Domov se promění v rušnou stanici nedokončených činností a tělo se pod neustálým tlakem fyzického a psychického výkonu propadá do chuchvalců vlasů a prádla.

 

grafické provedení: Sonia Scheuringer
 
Součástí vernisáže bude autorské čtení ve spolupráci s časopisem Ink (Alžběta Stančáková, Veronika Staňková a Jiří Šimčík).
 
———

Esy Masonry deals with aspects of the home and represents the interior. Snippets of the day and self begin to clump together, first in small islands in the room, in dreams. The home turns into a busy station of unfinished business, and the body sinks into tufts of hair and laundry under the constant pressure.

 

The opening includes an author reading in collaboration with the magazine Ink (Alžběta Stančáková, Veronika Staňková and Jiří Šimčík).