V díle Kristýny Šormové se odráží její osobnost, neodráží se však v klidné hladině stojaté vody, ale spíše v hladině divoké řeky. V její abstraktní tvorbě můžeme pozorovat křehkost i sílu, je pro ni samozřejmé měnit rytmus, měnit přístup k médiu, neustále hledá a objevuje. V této práci nalezneme hladkou, lazurní malbu, práci s otiskem, práci s náhodou, nekonečné vrstvení zakončené monochromní malbou, velkoformátové a perforované práce na papíře, ale také gestické modelování obrazu, kde Kristýna maluje prsty a vytváří až reliéfní díla, která mají hloubku i předanou energii. Výstavu Sama voda doplňují její modelované a barvené objekty, ve kterých pokračuje v haptickém uvažování a překračuje rozměr obrazu.

  

Kristýna Dytrych Šormová vystudovala Akademii výtvarných umění v ateliérech Michaela Rittsteina a Vladimíra Skrepla. Žije a pracuje v Praze.