KRUMLOV
filmový workshop pro dospělé
9. – 12. 8. 2018 v Moravském Krumlově

Krumlov nebo-li "křivolaký" – jako meandr řeky Rokytné. Pojďte s námi zkoumat ten trochu zapomenutý Krumlov z těch dvou v naší republice – Moravský Krumlov. A zkuste o tomto na první pohled zajímavém místě natočit krátký dokument. Předchozí zkušenosti ani dovednosti nejsou potřeba. Po společných obhlídkách místa a krátkém teoretickém úvodu do filmové dokumentaristiky vytvoříme filmové štáby, kdy každý zpracuje svůj kousek dokumentu, svoje téma vztahující se k tomuto místu. 

Filmový dokumentaristický workshop pro dospělé 18+ pod vedením zkušených lektorů – dokumentaristy Honzy Šípka a střihačky Ilony Malé. 
Max. počet 9 účastníků, cena 2500 Kč, přihlášky a více info na sedlackova@dum-umeni.cz do 15. 6. 2018. Cena zahrnuje náklady na lektory, technické vybavení a pronájem společného zázemí. Nezahrnuje jídlo a ubytování.