Výstava Krystyny Pasterczyk Padání vzhůru/ Spadanie w górę
(Tíže a milost/ Siła ciążenie i łaska)* v Galerii města Třince proběhne od 12.2. do 6.3.2013 a je organizována ve spolupráci s Galerií Bielskou BWA v Bielsku-Białe.
Vernisáž výstavy se bude konat v úterý 12.2.2013 v 17:00.

Krystyna Pasterczyk se narodila se v roce 1960 v Jasle. V letech 1981-1986 studovala na Pedagogicko-umělecké fakultě Slezské univerzity v Katovicích, na pobočce v Cieszyně. V roce 1986 vykonala jako svou diplomovou práci kamennou sochu Náhrobek pro Antona Frisu. Tvoří sochy, objekty, instalace a videa. V 90. letech spolupracovala s Krzysztofem Morcinkem a Andrzejem Szewczykem v nezávislé galerii Miejsce v Cieszyně.
V současnosti umělkyně žije a pracuje v Cieszyně. Je vedoucí ateliéru sochy a intermedií na Katedře sochy Institutu umění Slezské univerzity v Cieszyně. Od roku 2009 je také vedoucí sochařského ateliéru Akademie výtvarných umění v Katowicích.
Od roku 2010 realizuje autorský projekt Biblioteka Honoris pro Slezskou univerzitu v Katowicích. Jedna z prací, které byly zrealizované v rámci tohoto projektu je socha Angelus pro Wojciecha Kilara, darovaná tomuto vynikajícímu skladateli.
Krystyna Pasterczyk zrealizovala několik samostatných výstav (zatím poslední, nazvaná Alabaster, se konala v září roku 2012 v Galerii Bielské BWA v Bielsku-Białe) a podílela se na mnoha skupinových výstavách. Jednou z posledních skupinových výstav, kterých se zúčastnila, byla loňská výstava věnovaná umělci Andrzejowi Szewczykowi nazvaná Nad Kaczycemi přelétá 27 čápů (Centrum Kultury Zamek, Galeria Muzalewska, Poznań, 2012).

Kurátor výstavy/ kurator wystawy: Krzysztof Morcinek
* Simone Weil

Info/kontakt:
http://www.facebook.com/galerie.trinec
http://www.galeriabielska.pl

Event na facebooku:
http://www.facebook.com/events/333207773452305/