Centrum současného umění DOX představí jednu z nejobsáhlejších přehlídek díla světově proslulého polského umělce Krzysztofa Wodiczka.

Válka, konflikt, trauma, paměť a komunikace ve veřejné sféře jsou ústředními tématy, kterým se Wodiczko věnuje již přibližně čtyřicet let. Ve své tvorbě kombinuje umění a technologie s kritickým přístupem, přičemž cílem je tematizace sociálně kritických otázek a komunit žijících na okraji, kterým je obvykle věnována veřejná pozornost pouze v malé míře.

Wodiczko je znám jako umělec, který přináší znepokojivá svědectví, připomíná nepohodlné pravdy a upozorňuje na rozpory mezi slovy a činy většinové společnosti.
K tomuto účelu používá specifické umělecké metody. Je průkopníkem velkoformátových videoprojekcí na pomníky a významné veřejné budovy či propagátorem tzv. sociálního designu sloužícího ke komunikaci příslušníků menšin s většinovou společností.

Výstava v centru DOX bude vůbec první prezentací v České republice. Vedle dokumentace jeho projekcí na veřejné budovy na různých místech světa, ukáže i některé příklady sociálního designu, například vozítko pro bezdomovce nebo speciální hole s videomonitorem, sloužící ke komunikaci příslušníků menšin ve většinové
společnosti.

Nejnovější umělcovo dílo Out/Inside(ři), které vzniklo ve spolupráci s Centrem DOX a romskou komunitou ze Šluknovského výběžku dalo i název celé výstavě. Autor se v něm věnuje postavení Romů v České republice a konfrontuje tak palčivý společenský problém s historickými symboly v podobě hrdinů českých dějin. Tak, jako v celé své tvorbě dává i v tomto díle umělec hlas lidem, které společnost vytlačila na svůj okraj, a osvětluje neřešené otázky nečekaným způsobem.

K výstavě vyjde publikace věnovaná novému Wodiczkovu dílu a romské problematice, zasazené do širšího kontextu kulturních, sociálních
a politických otázek české společnosti.

Kurátoři: Jaroslav Anděl a Krzystof Wodiczko

DOPROVODNÝ PROGRAM
2. 3. – 3. 3. 2013
Jeden svět v DOXu – BARCAMP: otevřená nekonference na téma
“Naděje, kreativita a inovace pro společnost bez násilí a nenávisti”
6. 3. 2013 / 19h
Jeden svět v DOXu – Na divokém severu (2011)
filmová projekce + debata s režisérem Davidem Vondráčkem
15. 3. 2013 / 9.30–13.30h
Kreativní vzdělávání v multikulturní výchově – workshop pro pedagogy
10. 4. 2013 / 18h
Inkluzivní vzdělávání – diskuze z debatního cyklu DOXagora

K výstavě probíhají pravidelné víkendové komentované prohlídky.