V rámci dvoudenního výstavního a performativního pop-upu Nejen nukleární rodina, který proběhne v termínu 27. – 28. června se uskuteční také kulatý stůl věnovaný rodinnému soužití v čase karantény a po ní. Diskuze pro veřejnost se zaměří na téma složitosti a temných míst (nejen) rodinných vztahů, které současná pandemická krize v mnohém zvýraznila nebo odhalila. Právě přehodnocování stereotypních (zejména genderových) rolí v rámci rodiny a hledání otevřenějších scénářů její možné “definice” bude ve světle aktuálních a nedávných vládních opatření výchozím bodem diskuse mezi odborníky z řad sociologie, psychologie a psychoterapie a zástupci/zástupkyněmi umělecké scény, kteří se k tématu rodiny vztahují. Mezi hosty budou:

 

Mgr. Jan Kulhánek, klinický psycholog, psychoterapeut, supervizor a lektor, terapeut online krizové linky v době koronaviru

Mgr. et Mgr. Lenka Formánková, Ph.D., socioložka Sociologického ústavu Akademie věd zabývající se otázkami rovných příležitostí pohlaví či novými formami partnerství

Bc. et Bc. Martin Galbavý, lektor kurzů pro otce a terapeut v oblasti rodičovství a pěstounství, Liga otevřených mužů

Mgr. Jiří Procházka, manželský a rodinný poradce, vztahový poradenský psycholog a člen Genderové expertní komory ČR a spolku PROUD – Platformy pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu

MgA. Kateřina Olivová a Mgr. et MgA. Darina Alster, umělkyně, pedagožky a zástupkyně podpůrné skupiny pro matky umělkyně Mothers Artlovers

Doc. Mgr.A Lenka Klodová, Ph.D., umělkyně a pedagožka zabývající se tématy ženství, tělesnosti či mateřství.