Diskuze s autory výstavy Domy kultury Oskarem Helcelem a Martinem Netočným a pozvanými hosty otevře prostor otázkám spojeným s realizacemi, proměnou a dnešní rolí kulturních domů. Program bude členěn do tří tematických okruhů, a pokusí se tak zacílit na tyto klíčové aspekty, které prezentovaný výběr fotografií už předznamenává. Příspěvky autorů, hostů a následná debata poskytnou vhled do vzniku rozsáhlého fotografického cyklu i samotné realizace výstavy, ale také do pole teorie architektury a sociologie. Účastníky diskuze budou: autoři Martin Netočný a Oskar Helcel, teoretikové architektury Aleksandra Czupkiewicz, Jan Wollner a Michaela Janečková, sociologové Ludmila Wladyniak, Karel Šima a Michal Šimůnek. Role moderátora se ujme Josef Ledvina.

 

Příspěvky polských hostů diskuse budou tlumočeny do českého jazyka.

 

Akce se koná v rámci Fotograf Festivalu ve spolupráci s Centrem pro současné umění Praha