Kulturní stanice je projekt mamapapa o.s., které se dlouhodobě od r. 1997 věnuje site specific projektům a nejrůznějším projevům v netradičních prostorech.

Zároveň funguje jako platforma pro studenty a umělce, rozvíjí vzájemnou spolupráci, vzdělávání a informovanost v oblastech s projekty souvisejícími: light + sound design, kulturologie, sociologie, architektura – projektový průzkum atd.

Nádraží jako opomíjené objekty, skrývající svůj potenciál ….

Jedním z důležitých důvodů k práci na tematu Kulturní stanice je dlouhodobě problematická – neudržitelná situace budov Českých drah.

Některé z nich se úspěšně proměnily v celkem renomovaná kulturní centra např. Plzeň-Jižní předměstí, Žilina-Stanica, některé jsme si naopak nechali zbourat: Praha-Těšnov, možná Bubny, možná Žižkovské nákladové nádraží , o jiná se stále bojuje – Ústí nad Orlicí, Praha-Vyšehrad, Ostrava-Vítkovice atd…

Nádraží jsou předmětem dialogu mezi částí obyvatel, která si uvědomuje nutnost historické kontinuity, jež evidentně překáží současnému ekonomickému vývoji. To nás ale nutí k hledání možností – například symbioze ekologického myšlení s funkcí – počínaje čistým cestováním, až po recyklaci materiálů a hledání nových možností využití jednotlivých staničních objektů na kulturní a společenské prostory.