Kunstwerke – kulisy malířské výstavy Daniela Pitína složené z obrazů, koláží a videoanimace. Obsahem výstavy se stávají traumata euroamerické společenosti podobně jako umělcova sebeironie nad vlastní pozici v systému uměleckého trhu. Předmětem animace tak může být budova Bauhausu z Desavy v pouštní bouři s černošským kmenem podobně jako koláže se zástupci menšin v klasicistních interiérech. Kontrapunkt ke kulturní asimilaci tvoří přítomnost domorodého umění v opuštěných “sběratelských” vilách vystavěných na konturách modernismu. Předobrazem samotných maleb Daniela Pitína jsou často filmové scény a jejich doslovný rozklad v rámci statičnosti obrazu. Malířskou hmotu zde přetváří a podstupuje procesu proměn, srovnatelných s postupným vytrácením emulze fotorealistického záznamu ve výslednou obrazovou abstrakci.

Daniel Pitín se narodil v r. 1977 v Praze, v letech 1994-2001 vystudoval pražskou AVU, ateliéry klasické malby u profesora Zbyňka Berana a konceptuální tvorby profesora Miloše Šejna. Daniel Pitín je mladý a talentovaný umělec, který také pracuje – a zároveň je jimi inspirován – s filmem a videem. Během studií na akademii získal dvakrát cenu za nejlepší dílo roku, v r. 2004 mu byla udělena Henkelova umělecká cena pro umělce ze střední a východní Evropy a v r. 2007 obdržel Cenu Mattoni pro nejlepšího nového umělce na pražském Bienále. Daniel pravidelně vystavuje v Evropě i Spojených státech a kromě své sólové výstavy v hunt kastner se letos ještě zúčastní nadcházejících společných výstav: v Galerii The Temple Bar v Dublinu (Making Familiar: 09/08/2012 – 29/09/2012); v MCA Denver a v MODEM Centru pro moderní a současné umění v Debrecínu v Maďarsku.

Kurátor: Martin Mazanec