Kurt Gebauer patří k nejoriginálnějším českým sochařům, je ironickým komentátorem lidského panoptika. Obohatil výrazové prostředky českého plastického projevu ("tělo je měkké, tak proč by nemohlo být hadrové?"). Jeho tvorba spojující fantazii, hravost a osvobozující humor s vážností se svobodně pohybuje mezi sochou, sochařskými objekty, fotografií, kresbou, malbou, instalacemi a intervencemi do přírodního nebo veřejného prostoru (např. osobité pojetí "Minikrajiny – dětského hřiště v ostravském sídlišti Fifejdy). Vyjadřuje se k obecně lidským tématům, ale při tom se nevyhýbá ani reakcím na aktuální politickou a společenskou situace. (mw)