Kurz dějin umění: od starověku po současnost 22. 9. 2020 – 29. 6. 2021

20 přednášek, každé druhé úterý od 18 do 19:30 hodin v Moravské galerii 

Kurz je určený všem, kteří chtějí získat všeobecný přehled o dějinách umění, chronologicky Vás provede základními érami od starověku po současnost. Zájemci mohou být z řad studentů různého zaměření, dospělí či senioři, je vhodný pro uchazeče o studium dějin umění a příbuzných oborů na vysoké škole. Kurz Vám pomůže při základní orientaci v evropských a českých dějinách a při zařazování výrazných osobnosti do kontextu stylových epoch. 

1. Mezopotámie a Egypt 22. 9. 2020 

2. Antické Řecko, Kréta a Řím 6. 10. 2020 

3. Byzantské umění 20. 10. 2020  

4. Románské umění 3. 11. 2020 

5. Gotika 17. 11. 2020 

6. Italská renesance 1. 12. 2020 

7. Renesance mimo Itálii 15. 12. 2020 

8. Baroko 12. 1. 2020 

9. Barok a rokoko 26. 1. 2020 

10. Klasicismus, romantismus a realismus 9. 2. 2021 

11. Secese 23. 2. 2021 

12. Impresionismus a postimpresionismus 9. 3. 2021 

13. Fauvismus a expresionismus 23. 3. 2021 

14. Kubismus a futurismus 6. 4. 2021 

15. Počátky abstraktního umění 20. 4. 2021 

16. Dadaismus a surrealismus 4. 5. 2021 

17. Abstraktní umění po roce 1945: abstraktní expresionismus, pop art, minimalismus, 

kinetické umění 18. 5 2021 

18. Noví Realisti, Pop Art, Neo Dada 1. 6. 2021 

19. Akční umění, Performance, Konceptuální umění 15. 6. 2021 

20. Josef Hoffmann a jeho rodný dům – výlet do Brtnice 29. 6. 2021