Galerie VI PER zve na pokračování cyklu tematických diskusí o architektuře.

Setkání přinese aktuální a vážné téma kvality architektury. Budeme hovořit o tom, co si pod kvalitou vlastně představit: je to otázka stylu, užitých materiálů či technologií, dobré funkčnosti nebo například faktor tvorby místa, městotvornosti? Chceme se ptát, jak se kvality dosahuje, čím je ovlivněna a to vše ve vztahu architektů s těmi, kdo dominantním způsobem ovlivňují výstavbu dnešního města, tedy developerů. Jejich často velké projekty dnes mění tvář našich měst. Jaká je jejich role, když je řeč o kvalitě architektury? Co vše z/může architekt? Debatovat přijdou prof. Zdeněk Fránek a doc. Vladimír Krátký. Načerpejte intelektuální inspiraci a utřibte si myšlenky.

Zdeněk Fránek (1961) je architekt, pedagog a děkan Fakulty umění a architektury Technické univerzity v Liberci. V roce 1989 založil firmu Fránek Architects. Věnuje se projekční, publikační a pedagogické činnosti doma i v zahraničí. Mezi nejvýznamnější realizace poslední doby patří např. Stezka v oblacích (Dolní Morava, 2015), laboratoře LIKO-NOE (Slavkov u Brna, 2015) či Galerie CCC v Pekingu (2012). V poslední době se jeho jméno často skloňuje v souvislosti s projektem bytového domu Face House u pražského Anežského kláštera. http://www.franekarchitects.cz/.

Vladimír Krátký (1952) je architekt, věnuje se také pedagogické činnosti jako vedoucí ateliéru architektonické tvorby na Fakultě architektury ČVUT v Praze. V první polovině 90. let působil jako hostující pedagog na University of Michigan v Ann Arbor, USA. Od roku 1995 vede vlastní Ateliér Krátký. Byl členem architektonické skupiny Středotlací, která vznikla v roce 1987. K posledním větším projektům patří mj. kancelářské budovy Enterprise Office Center (2015) a Futurama (2011). http://atelierkratky.cz/.

Tematické architektonické diskuse. Vždy jedno úterý v měsíci, dva účastníci a jedno aktuální téma. Osvědčená podoba akademické debaty, představení stanovisek, diskuse, otázky diváků. Smyslem cyklu je otevřít důležitá a palčivá témata, umožnit prezentaci postojů různých, často protichůdných, stran, konfrontovat rozmanité pozice s náhledem odborníků, zodpovědných činitelů, politiků a zároveň umožnit zainteresované laické i odborné veřejnosti bezprostředně se dozvědět stanoviska zúčastněných stran a klást jim otázky. Každou z diskusí spojuje jedno zastřešující téma.

Koncepce: Jiří Tourek.