Martina Smutná, studentka malířství z Akademie výtvarných umění v Praze, se v brněnské Galerii ART představí poměrně netradičně novým cyklem kreseb, respektive krajinným panoramatem složeným z několika částí. V návaznosti na svoje předchozí malířské práce rozvíjí Martina i v těchto kresbách tematiku klasického a ideálního, přičemž se při výtvarné formulaci pojmů a jejich vztahu k současnosti tentokrát odklání – i když ne docela – od příkladu moderní “lidové” architektury časté v prostředí satelitních městeček. Svoji úvahu nad běžně lidskou potřebou bezpečí, řádu, krásy a vznešenosti vyjadřuje prostřednictvím imitace akademismu v umění a muzeálního způsobu vystavování.

Z tiskové zprávy Kláry Stolkové