kurátorský projekt / Eva Skopalová

Martina Hudečková absolvovala studium na pražské UMPRUM v Ateliéru porcelánu a keramiky /pod vedením Maxima Velčovského/. Ve své práci překračuje tradiční pojetí porcelánu tím, že na jedné straně experimentuje s technologiemi, ale také náměty.

Anne- Claire Barriga je také absolventkou UMPRUM, avšak Ateliéru intermediální konfrontace /pod vedením Jiřího Davida/. Pro svá videa čerpá inspiraci z přímořské oblasti Bretaně, která je jejím rodným krajem. Moře se stalo i námětem diplomové práce obhájené v roce 2008 na pařížské EHESS /Morská vlna v surfarských filmech, pod vedením Jaquese Aumonta/.

Bordury, abstrahované vegetativní motivy, vejcovec, perlovec, mořská vlna, meandr. Ornament je vstupní branou, která otevírala cestu každodenním předmětům do sféry uměleckých a stejně i naopak ji zavírala a uváděla čistě umělecké předměty do světa předmětu příliš prvoplánových se snahou se jednoduše zalíbit. Ornament je třecí plochou, je místem, kde se tzv. vysoké umění střetává s tzv. nízkým. Dnes jsou tyto sféry spíše rozvolněné a fungují spíše jako spojené nádoby. Porcelán Martiny Hudečkové vedle videí Anne-Claire Barrigy vstupuje do nového světa a naopak, obě jsou tak svobodnými krásami.
Kurátorský projekt Evy Skopalové představuje svého druhu ornament.