Výstava proběhne od 10.4. do 30. 5. v galerii Artwall na nábřeží kpt. Jaroše a Edvarda Beneše. Doprovodná výstava autorova díla proběhne v Kampusu Hybernská.

Výstava Poruchy artistického spektra pořádaná ve spolupráci s Ateliérem radostné tvorby (A.R.T.) a spolkem Barvolam je nejen prezentací výtvarného projevu umělce Ladislava Svobody, ale zároveň i sondou testující koncept toho, co je označováno za „normální“.

Kde jsou hranice normality? A není samotný koncept normality diskriminací lidí, kteří jsou tzv. neuroatypičtí? Ladislav Svoboda k těmto lidem patří, ale jeho motivace se nijak neliší od tisíců umělců bez diagnózy. „Malování je moje vášeň,“ podotýká k tomu. „Dodává mi energii a novou chuť do života. Mám možnost vyjádřit své myšlenky. Mám pocit, že můžu druhým lidem předat něco ze sebe. Je to ohromná síla, která může být využita pro něco dobrého. Je to jako moře, ze kterého lze neustále vytahovat nové věci a nápady.“

Současná výstava se pokouší ukázat, že hranice mezi „normálními“ a „postiženými“ je přinejmenším arbitrární. Stejně tak kreativita se nedělí na „normální“ a neuroatypickou a není výsadou privilegovaných. Otto Kouwen, zakladatel spolku Barvolam, k tomu dodává: „Nálepka „postižený“ vyjadřuje pouze to, co daný člověk nezvládá, a neříká nic o tom, jaké jsou jeho schopnosti a talenty. Měli bychom umělce s mentálním postižením nebo autismem podporovat. Nejen abychom jim neodepřeli rozvoj jejich nadání, ale také abychom svět neochudili o jejich unikátní uměleckou výpověď.“

V galerii Artwall je vystaven jeden Svobodův obraz zachycený v pěti fázích svého vzniku. Divák projíždějící po nábřeží tak může vidět, jak se původně rozpoznatelný námět proměňuje pod vlivem autorovy unikátní vize. Obraz vznikl na motivy fotografie významného ruského fotografa Valerije Melnikova z jeho cyklu „Černé dny Ukrajiny“, který získal ocenění v soutěží World Press Photo 2017. Ladislav Svoboda k fotografii, která posloužila jako podklad pro jeho malbu, zmiňuje následující: „Pro mě ten obraz představuje nesmírnou sílu lidského ducha, že v každé hrůzné chvíli se může najít něco pozitivního. Najít něco dobrého v každém okamžiku. Že člověk by se neměl vzdávat. Válka je nejstrašnější věc, co může být.“

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Ateliér radostné tvorby (A. R. T.) na Letné poskytuje zázemí přibližně desítce neuroatypických umělců, mezi nimi i Ladislavu Svobodovi. Spolek Barvolam se specializuje na spolupráci umělců s nálepkou „mentálně postižený“ a umělců „postižených“ akademickým vzděláním.

Kontakty:

Kurátorky výstavy: Zuzana Štefková zuzana@artwallgallery.cz, Ruth Peterová

Kontakt pro média: Ruth Peterová, info@artwallgallery.cz, +420 775 139 267

Ateliér radostné tvorby: www.atelierradostnetvorby.cz;

Barvolam: www.jamming.cz

Kampus Hybernská: http://www.kampushybernska.cz

Projekt probíhá s finanční podporou Ministerstva kultury ČR, Hlavního města Prahy a Prahy 7.

Mediálními partnery projektu jsou Radio 1, Artmap, GoOut, JlbJlt.