Mezi lety 1951–1990 fungovaly v jihozápadních Čechách továrny, vyrábějící nábytek pod značkou Jitona – Jihočeská továrna nábytku. Jitona nevyráběla pouze sériový nábytek, ale vybavovala také přední architektonické realizace té doby: kolektivní dům v Litvínově, muzeum Klementa Gottwalda, sjezdový palác na Výstavišti, Palác kultury, hotel Praha, vládní vilu v Sezimově Ústí, hotel SSM v Harrachově, podílela se také na rekonstrukci pražského i brněnského národního divadla. Jaký podíl měly dobové interiéry, ať už ty autorské pro konkrétní architekturu nebo ty vyráběné sériově, na utváření a naplňování socialistické modernity?