Ve svých fotografických cyklech se Terezie Foldynová zabývá soustavně a stále znovu několika pro ni bytostně důležitými tématy. Jedním z nich jsou vlastní vzpomínky, či ještě obecněji paměť, druhým je identita a třetím pak městská krajina převážně Ostravy a blízkého okolí. Kombinací těchto zdánlivě ne příliš blízkých témat pak vytváří téměř všechny svoje soubory. Ne jinak je tomu i v případě prozatím posledního cyklu Lajtar.