Langhans Galerie Praha je nezisková výstavní instituce, jejíž hlavní činností je pořádání výstav klasické i současné fotografie s přesahem do nových médií. Úzký tým Langhans Galerie Praha spolupracuje s externími domácími i zahraničními kurátory a věnuje prostor autorským retrospektivám i tématicky zaměřeným projektům. K vybraným výstavám galerie vydává katalogy. Financování je zajišťováno kromě pravidelného vkladu zakladatelů získáváním státních a městských grantů a podporou dalších českých i zahraničních institucí. O archiv Ateliéru Langhans občanské sdružení PRO LANGHANS pečuje ve spolupráci s Nadací Langhans.