Zátiší, modernistické tropy, prázdninový výlet do Luccy a náhodné setkání s keramickými sochami
Petera Voulkose – i na své další výstavě, nazvané Chains / Řetězy, Lawrence Wells hledá způsob, jak v
sérii maleb a kreseb propojit nejrůznější přístupy.
Lawrence Wells navazuje na své dílo z roku 2013 Revoluce na stole nebo Okno a vrací se k námětu
malých postaviček ve vztahu k rostlinám v květináčích a k zátiším. Představená série děl nazvaná
Malé, ale naše odkazuje na hrdost malé země na to, co má. Není toho moc, ale aspoň tak. V rozměrném
plátnu Klávesnice, kytka a bota se umělec zabývá malými lidmi, obyčejným člověkem. Umělce
přitahují fotografie pouličních scén pořízené z ptačí perspektivy, davy lidí a podrobné líčení malých
životů prožívaných ve vzájemném souladu. Ve svém díle vrhá světlo na prosté, všední předměty, z
nichž se stávají symboly zvláštní každodenní banality.
Wellsovy nejnovější malby a kresby jsou úvahou o umělecké práci a jejím místě v kultuře. Po roce, kdy
se věnoval malbě metafyzických zátiší, začal hledat nový způsob vyjádření. Inspiruje se biomorfními
tvary v díle Voulkose, abstrakcí Philipa Gustona, která je také raným předchůdcem pop surrealismu z
60. let, zajímá ho odkrývat linii této estetiky. Podobně jako počítačové monitory z 90. let se i
modernistické tropy přežily ve svém účelu a staly se spíše objektem umění než aby byly reakcí na
společenské, intelektuální nebo metafyzické otázky. Přitom se zdá, že v malbě zápas mezi
figurou/plochou a abstrakcí/figurací má stále co odkrývat. Řetězy a kotvy, svou vahou přirozeně
směřující přímo dolů, poukazují k umělcově osobnosti malíře, narozeného v polovině 60. let a kulturní
zátěži, kterou si jako Američan žijící v zahraničí nosí sebou, vedle toho signalizují jeho existenční krizi
a bezmocnost, kterou v této roli prožívá. Jako by řetězy byly jen v jeho mysli, lehké jak pírko, nesené
na křídlech motýlů. I v nejhlubší noci existuje naděje.

 

Lawrence Wells (1965) je americký malíř trvale žijící v České republice. Studoval malbu na Indiana
University a magisterský titul obdržel na University of Mississippi v roce 1992. Wells patří k první
vlně amerických občanů, kteří se usadili v Praze na začátku 90. let. Do USA se vrátil v roce 1993 a po
osmi letech, kdy žil v New Orleand a v New Yorku, se opět vrátil do Prahy v roce 2001. V roce
2007–2008 byl rezidentem v Meet Factory. Pracuje v ateliéru v bývalé industriální oblasti Vysočan a
nadále vystavuje v Evropě i USA.