Zveme na komentovanou prohlídku a symbolickou dernisáž výstavy.