Zveme na prezentaci knihy Malý Berlín ve Velké Praze: Pražská meziválečná architektura německy mluvících architektů, následnou diskuzi s autorkou, Rostislavem Šváchou a Richardem Biegelem a projekci filmu Messestraße Elf (10 min).

 

Na co všechno myslíme, když mluvíme o německé architektuře a o vlivu německého kulturního prostředí? Lenka Kerdová si tuto otázku položila nad početným souborem domů, které v Praze mezi dvěma světovými válkami navrhli německy mluvící architekti. Nepředstavila si ho jako jednolitý blok, naopak se snažila hledat mezi pražskými díly německojazyčných architektů rozdíly, které vyplývaly z jejich odlišného původu, školení a ambicí a z různých nároků jejich klientely. Čím se německá architektura v meziválečné Praze lišila od staveb české většiny? Co způsobilo, že působí konzervativněji než český funkcionalismus? Jaké je její místo v kontextu stavební produkce německých a středoevropských měst? Při hledání odpovědí na tyto otázky se autorce podařilo napsat mimořádně objevnou knihu, první svého druhu, která odhaluje dosud neznámé skutečnosti a souvislosti.

 

Lenka Kerdová je umělkyně, teoretička umění a kurátorka. Ve své volné tvorbě se pohybuje nejčastěji mezi médiem malby, filmu a fotografie. Vystudovala malbu na Akademii výtvarných umění v Praze a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Absolvovala stáže u Ruth Noack (AVU Praha) a Hanse Scheirla (Akademie der Bildenden Künste Wien). V roce 2016 natočila krátkometrážní film Messestraße Elf (uveden na MFDF Jihlava). V rámci doktorského studia absolvovala několik zahraničních pobytů. V roce 2020 získala doktorát z dějin umění a stipendium na Institut für die Wissenschaften vom Menschen (IWM) ve Vídni, kde od té doby žije. V roce 2022 byla kurátorkou výstavy o Janu Patočkovi v Českém centru ve Vídni. V současnosti se věnuje postdoktorandskému výzkumu a vlastní tvorbě.

 

Knihu vydalo nakladatelství Arbor vitae.