Výstava Jakuba Albína s názvem Lesk zlata sjednává mír mezi Měsícem a Sluncem, bude obrazová instalace. Jakub pro Monomach udělal "na míru" malované obrazy s video projekcí. O výstavě říká: "V životě se setkáváme s maličkostmi, které se propojují s maličkostmi jež vytvářejí výraz, který připomíná jeden druhý a zdánlivě tak relativní obraz. Musíme si připomenout co je třeba ještě urychlit, zopakovat a prohlédnout, abychom zjistily, jak je nám to blízké a nelze se tomu vyhnout."

                                                                                                              kurátor: Fátima Khaledová