Městská galerie Panský dvůr v září zahájí působivou výstavu Letem českým světem 1898/1998. Představí se zde soubor fotografií, které zobrazují významná místa Čech, Moravy a Slezka v roce 1898 a pak po sto letech. Fotografie zachycující proměny těchto míst vybízí k doplnění vlastního třetího současného pohledu. Vernisáž se uskuteční v neděli 23. září 2018 v 16 hodin. Po vernisáži v 17 hodin zve galerie na besedu o výstavě s významnými hosty – s fotografem a kurátorem výstavy Jaroslavem Bártou a fotografy Zdeňkem Helfertem, Danielou Horníčkovou. Svou účast přislíbili také literární historička a překladatelka Kateřina Dejmalová, historik Libor Jůn, jenž návštěvníky uvede do historických a demografických souvislostí a kunsthistorik Jiří T. Kotalík, který přispěje do diskuse s pohledem na architekturu a památkovou péči.  Vernisáží a celým podvečerem bude provázet horňácká cimbálová muzika Petra Mičky. Výstavu bude možné shlédnout do 18. listopadu 2018.

 

"Pohledem na staré fotografie se vracíme do minulosti, abychom návratem na stejná místa po stu letech mohli zjistit, k jakým proměnám došlo, a mohli uvažovat o tom, co znamenají. Výběr fotografií je z publikace J. R. Vilímka „Letem českým světem“, která byla dokončena v roce 1898 a v níž byly zařazeny fotografie míst v té době významných či důležitých v historii národa, jenž si i tímto způsobem posiloval sebevědomí a identitu, což vyústilo ve vznik samostatného státu v roce 1918. Dvojice fotografií byly pořízeny ze stejných stanovišť, za stejných technických a světelných podmínek, aby byly objektivním srovnáním. Tím, že od vzniku nových snímků v roce 1998 uplynul již určitý čas má divák navíc možnost nahlédnout i proměny, ke kterým došlo v posledních dvaceti letecha zamýšlet se nad hodnotami dnešní společnosti a nad jejím směřováním. Pomyslný třetí snímek proto tvoří současnost." Jaroslav Bárta, autor projektu