Čtvrtý ročník se zaměří na hledání stop romantismu v umění 21. století v oblasti vizuálního umění i literatury.

 

Podtitul akademie: Romantismus 21. století

 

Akademie navazuje na téměr dvouletý výstavní cyklus PLATO Ó a ach, krása, ruina a strach, jehož ústředním tématem jsou různé podoby ruin. Ty, krom jiného, symbolizují rozervanost, tedy základní emoci romantismu.

 

Vzdělávací program získal akreditaci MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogů všech typů škol, kromě MŠ a studentů VŠ.

 

Hosté:

Alžběta Brůhová – architektka a pedagožka (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, 2016–2020), Lukáš Hofmann – umělec, Anežka Hošková – umělkyně, Dominik Lang – umělec a pedagog (Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze), Václav Magid – umělec, teoretik, kurátor a pedagog (Akademie výtvarných umění v Praze), Karel Piorecký – literární teoretik a publicista (Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR), Jan Těsnohlídek – spisovatel, básník, vydavatel a redaktor

 

Určeno pro 25 pedagogů SŠ, ZŠ, MŠ a studenty VŠ bez omezení aprobace.

 

Podrobný program a odkaz na registrační formulář na webu PLATO