Galerie je jako velký relikviář s pevnými zdmi kláštera a tajemstvím uvnitř. Napodobíme jeho stavitele? Vpustí nás červené kolo-Rota jako zprostředkovatel pohybu dovnitř i ven? Ani sluneční paprsky nemají dovoleno dotýkat se pokladů, můžeme ale zkusit světlo polapit při hře se zrcátky. Jací vetřelci dokázali proniknout a okusit chuť středověku? Protkali sochy chodbičkami tam i zpět. Kdo je to? Zkusme vyslyšet výzvy k výtvarné akci nebo k expresivní malbě a nahlédněme do vnitřních světů Anežského kláštera.

  

Lektoři: MgA. Tereza Kohoutová pracuje s dětmi napříč výtvarnými obory, věnuje se volné tvorbě, malbě a keramice. V NGP působí jako lektorka v expozicích starého umění. Vyučuje na ZUŠ, vede příměstské tábory, letní ateliéry i kurzy figurální kresby. Mgr. David Beitl je učitelem v mateřské školce a v NGP působí jako lektor v expozicích starého umění. Je vystudovaný historik a muzeolog. Předmětem jeho zájmu je muzejní pedagogika a zprostředkování umění co nejširší veřejnosti, včetně dětí. Mgr. Radka Kratochvílová se věnuje výtvarným aktivitám s dětmi, a to v rámci výuky odborných předmětů na střední škole, v soukromých lekcích či na příměstských táborech. Má výtvarné i pedagogické vzdělání a působí jako lektorka v NGP. Tyto aktivity doplňuje malbou keramiky a zájmem o japonskou kaligrafii.

  

přihláška: zde

rezervace: GoOut

 

Cena obsahuje lektorské vedení, výtvarné materiály a pomůcky a oběd.