Cena Nadace Proměny 2017

Jiráskovo náměs

16:00 Není město jako město – zábavná dílna pro děti

17:00 Cena Nadace Proměny 2017 – vernisáž architektonických návrhů a projednání s veřejností

 

Piazetta u KB

18:00 Parallel Path – Teresa Otto (PT)

 

DEPO2015

18:30 PublicSpace16 – vernisáž Evropské ceny za městský veřejný prostor

19:00 Teresa Otto (PT), David Bravo (ES) – přednáška portugalské architektky a kurátora ceny PublicSpace16

21:00 DJ GADJO.CZ a hosté