Arno Schmidt (1914–1979) je výjimečným zjevem německé literatury druhé poloviny 20. století. Pro celý svůj život si vědomě zvolil cestu outsidera a od literární scény si udržoval odstup. Dnes se jeho dílo těší nejvyššímu uznání.

Narodil se v roce 1914 do maloměšťanských poměrů v Hamburku, po maturitě se vyučil obchodníkem. Po druhé světové válce, kde byl nasazen jako voják do spisovny, se se svou ženou Alicí odstěhoval do Cordingenu v Lineburských vřesovištích. Od roku 1958 až do své smrti v roce 1979 žil v dolnosaském Bargfeldu. Kolegové Walter Kempowski, Alfred Andersch či Günter Grass si Schmidta cenili, on sám sebe vnímal jako člověka, který se pohybuje mimo konvence německé poválečné literatury.

Schmidtovo dílo je v jistém ohledu vždy cestou snovými světy. Texty mají povahu mozaiky, která se skládá z jednotlivých izolovaných drobných scén. Zejména rané prózy (Leviatan, Přesídlenci, Černá zrcadla a další) odrážejí negativní pohled autora na společnost 50. let dvacátého století, zbavený jakékoli iluze. Tématem je povrchní vyrovnávání německé společnosti s nacismem a následky druhé světové války. Vrcholným dílem jeho tvorby opus Zettel´s Traum, čítající přes 1300 stran velikosti A3: protagonisty je překladatelský pár, který navštíví autora, aby ho požádal o radu ve věci převodu textů Edgara Allana Poea.

Výstava plakátů nadace Arno Schmidta představuje hlavní momenty autorova života a díla.

Nadace Arno Schmidta byla založena roku 1981 Alicí Schmidtovou, vdovou po spisovateli, a Janem Philippem Reemtsmou. Je od roku 1983 jedinou dědičkou práv k dílu Arno Schmidta. Chce pečovat o jeho památku, představit jeho osobnost a dílo dalším generacím, umožnit jeho literární výzkum a podporovat literaturu.