MuMo představí dosud nevystavenou sbírku díla českého výtvarníka Daniela Pešty.Prezentovány budou objekty, videa, instalace, závěsné a prostorové obrazy i kresby.Tématem výstavy, tak jak je pro Peštu typické, jsou lidské bytosti a jejich archetypální nuance, které nás provokují k zásadním otázkám.Určuje genetický kód koeficient zla, či dobra, nebo první zážitky, výchova, prostředí, či osudy, které nás spojují i rozdělují? Pešta otevírá příběhy našich předků, politická, společenská, či rodinná pekla, aby nám předložil další témata, jako jsou kolektivní svědomí, lehce zapomenutá nepráva a zločiny. Kolik pohnutých příběhů nikdy nevyjde na povrch? Kolik pravd se nám nikdy nepodaří prohlédnout? V jistém smyslu velmi politické i společensky angažované dílo připomíná nekonečný příběh lidských životů a osudů.

MuMo presents a hitherto unseen collection of works by the Czech artist Daniel Pešta. The exhibition will include objects, videos, installations, hanging pictures, spatial images and drawings.The theme of the exhibition, typically for Pešta, is human beings and the archetypal nuances that differentiate them. It thus confronts us with certain fundamental questions. Is our coefficient of good and evil determined by our genetic code, or by early experience, upbringing, environment and chance events that either bring us together or keep us apart? By uncovering the stories of our ancestors and the various hells of politics, society and family, Pešta raises a number of basic issues such as our collective conscience and our tendency to forget injustice and crime. How many disturbing stories never see the light of day? How many truths do we never succeed in discovering? In its way highly political and socially engaged, Pešta’s work reminds us of the never-ending story of individual human lives and destinies