Fotografická vzpomínka Libora Cabáka na dnes již většinou zaniklé stavby spojené s životem Židů v našem regionu. 

 

Výstava je zahájením festivalu Chaverut 2020.