Fotografický projekt zachycuje život trampů v Čechách a na Moravě s cílem zdokumentovat stav a podobu této specifické subkultury, neboť v současné době neexistuje ucelený obrazový soubor o tomto ryze českém fenoménu. Jde o projekt terénní, vznikající v různých regionech České republiky.

 

Tramping se ve své inspiraci Ligou lesní moudrosti, woodcraftem, skautingem a americkým Divokým západem stal v bývalém Československu hnutím, které mělo díky dobovým společensko-politickým poměrům charakter trpěné alternativní kultury. Pojem tramp podle románů Jacka Londona na jedné straně vyjadřuje člověka nerespektujícího všeobecně vžité společenské konvence, pohybujícího se na okraji společnosti. Na straně druhé jde o hnutí založené na přátelství, sounáležitosti, romantickém vztahu k přírodě a odporu ke konzumnímu způsobu života a měšťáctví. V souvislosti se změnou společenského systému a politické situace, prošlo hnutí zásadními změnami i opětovnou obrodou a v jisté podobě žije dodnes.

 

Vernisáž: 17. 7. 2020 od 19 h

Výstava trvá do: 30. 8. 2020

 

Prohlídka výstavy v rámci komentované procházky:
so 18. 7. (10 h) + ne 19. 7. (14 h)
+ minimálně ještě jedna ke konci srpna

 
Výstavu lze navštívit samostatně po domluvě v Městském informačním centru (MIC) během jeho otevírací doby nebo během jiných kulturních akcí konajících se v koncertní síni.
MIC | Masarykovo nám. 29, tel.: +420 585 054 880
www.mkzunicov.cz/mestske-informacni-centrum
 
Výstava je součástí 10. ročníku Fotofestivalu Uničov.