Libor Krejcar (1961), sochař, řezbář a restaurátor je zcela nezávislý tvůrce. Jeho tvorba spočívá v sochách a kresbách, poezii a rockové hudbě a jeho zrání v marasmu normalizace 70. a 80.let. Odpor k němu jej přivedl do prostředí undergroundu, kde započalo jeho zásadní přátelství s Magorem, Ivanem Martinem Jirousem. Toto vše zároveň definuje i významovou a symbolickou složku jeho tvorby. Tou procházejí kočky, pantherie, v roli strážců, kteří sledují mizející historii a drobící se paměť, ale i současnost s vytrácejícím se milosrdenstvím a pokorou. V jejich tělech se v „druhém plánu“ nacházejí další ozvěny minulosti a konečna: mrtví potkani, prázdná ptačí hnízda, lidská lebka.

 

Zároveň odlévá mužská torza, často pokrytá tetováním a transformuje je do symbolické, biblické podoby. Podobenství jsou však často absurdní – těla lotrů z Ukřižování jsou tetovaná, zrovna tak jako torzo s novozákonním symbolem ryby, torzo V zahradě Eden s hebrejským textem nebo socha Padlý anděl, která má podtitul Konec myslivosti v Čechách. Tetovaná je i Magorova Valdická kočka, připomínající básníkovo věznění. Modely pro torza Krejcar nacházel mezi lidmi režimem vytěsněnými na okraj, ale i mezi lidmi protestu.

  

Téma paměti se objevuje v dalších polohách jeho tvorby, jako jsou kupříkladu sypané obrazy krajin, které jsou tvořeny z odřezků, pilin a popela poražených a zpracovávaných stromů; stávají se památníky krajiny a stromů. V mystické podobě se paměť vrací v sérii Na křídlech, v odlitcích křídel pokrytých texty Magorových básní, poznámek, ale i účtenek z hospod. pocházejích z Magorových bezedných tašek. Krejcar však také kreslí, třeba hořící zápalnou šňůrou tváře nebo siluety zvířat, vypálovaných do papíru. 

 

Z posledních let pocházejí další kresby, vnášené do reprodukcí fotografií stěn umělcova domu, z nichž po jemné dokresbě vystupují přízraky a fantaskní detaily. Z této oblasti tvorby vznikly také ilustrace a obálky knih několika Magorových básnických sbírek. 

 

Tato výstava ukazuje Krejcarovu tvorbu zatím v největším rozsahu a nečekaných souvislostech.