Libor Novotný - Wooden web

Libor Novotný je absolventem Fakulty umění OU, kde v současné době působí i jako asistent Ateliéru kresby Josefa Daňka. Již během studií se vyprofiloval jako autor intervencí do veřejného prostoru. Zpočátku jejich podstatu tvořil sémantický základ, neméně důležitá však byla i formální artikulace konkrétních textových sdělení, při které mohla sehrát důležitou roli i Novotného ateliérová zkušenost u Eduarda Ovčáčka. Autorova záliba ve vytváření překvapivých stimulů divácké pozornosti šla ruku v ruce s jeho zájmem o procesuálnost a efemérnost uměleckého díla, jež je zvláště ve veřejném prostoru vystaveno různým, více či méně předvídatelným faktorům. Často jde o různé objekty na hraně rozkladatelnosti a komické kamufláže. Na objektech tak pokouší naše smyslové vnímání a jeho jednotlivé realizace si uchovávají příznačně subverzivní charakter. To vše se prolíná v jeho videích, kresbě, objektech a instalacích.

„Důležitým motivem mé práce posledních let byly nejrůznější fyzikální aspekty materiálů a jevů. Ty jsem nejčastěji nacházel v přírodních procesech, které jsem implantoval do sochařské práce. Výsledné realizace (pro které je příhodnější označení objekt, nežli socha) obsahují stopy těchto procesů, jako je růst, změna skupenství, magnetismus, proudění vzduchu apod. Tématem výstavy pro Galerii Kaple je inteligentní systém okolního univerza, který je více tušený, než prokázaný, čímž se v mnoha případech míjí s vědou, ale nachází paralely s oblastí mýtu, náboženství nebo umění Centrálním motivem výstavy je ornamentní schéma hormonu melatoninu na podlaze galerie. Melatonin je hormon produkovaný šišinkou silně reagující na světlo a ovládající řízení pochodů dne   a noci v našem těle. Kromě této vědecky doložitelné funkce je opředen řadou hypotéz o jeho vlivu na duchovní stránku člověka, neboť i samotná šišinka je v mnoha kulturách srovnávána se třetím okem, sídlem duše apod. Melatonin je produkován nejvíce mezi druhou a čtvrtou hodinou ranní a modré světlo, které produkuje většina elektronických zařízení, jako jsou monitory a televize  jeho tvorbu silně poškozuje. Při několika denním pobytu ve tmě se ale jeho produkce výrazně zvyšuje a po několika dnech mozek údajně začíná pracovat na jiných frekvencích  a podle jiných parametrů, než jaké běžně známe. Může docházet k zážitkům, které se jinak dají navodit dlouhodobou meditací, požitím psychotropních látek apod. Výrazně se zlepšuje orientace (i přes zdánlivě paradoxní pobyt ve tmě), schopnost intuice a působení melatoninu může údajně nastartovat nevyužívané funkce mozku, které klasické neurověda odmítá a které se více blíží ke spirituálním otázkám, parapsychologii, nebo experimentálním vědeckým přístupům jako je transpersonální psychologie prof. Stanislava Grofa.

Skládaný obrazec na podlaze svým způsobem odkazuje na ornamenty a labyrinty na podlahách gotických katedrál. Architektura se po celá tisíciletí stávala nositelkou číselných vztahů, kódů nebo transformovaných informací.  Stejně výraznou inspirací jsou geometrické vzory arabských ornamentů, nebo jim velmi blízké krystalografické vzory. Tyto geometrické ornamenty vycházejí z elementární matematiky, která je podřízena stejnou měrou jak technickým, nebo empirickým parametrům, tak spirituální zkušeností.

Konkrétní grafická podoba stylizované molekuly je přejata z kruhů v obilí, které se objevily 23. července 2011 u města Devize v anglickém hrabství Witlshire.

Velká část mojí tvorby využívá přírodních fenoménů, na jejichž pozadí se ukazuje racionální, technicistní, nebo sémanticky artikulovaný  systém, k čemuž směřuje název Poznámky k inteligenci větve,“ přiblížil koncept výstavy Libor Novotný.

 

Libor Novotný (1979) se narodil se v Jablonci nad Nisou, ale dlouhá léta působí převážně na ostravské scéně. Studoval na SUPŠ sklářská Železném Brodu, VOŠ sklářské v Novém Boru, je absolventem grafického ateliéru u Prof. Eduarda Ovčáček a ateliéru intermedií u Doc. Petra Lysáčka na Institutu pro umělecká studia na OU v Ostravě a studium zakončil doktorský program Vizuální komunikace FUD UJEP v Ústí nad Labem u Doc. Daniela Hanzlíka a v současné době je asistentem v Ateliéru kresby na ostravské FU a odborným asistentem na katedře architektury VŠB v Ostravě. Novotný je spoluorganizátor ostravského festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka a provozovatel Galerie Kaluž. Momentálně žije Bordovicích u Frenštátu pod Radhoštěm.