Libor Veselý je jedním z představitelů střední generace proudu bytostně malířských individualit. Na velkoformátových plátnech reflektuje životní zkušenosti i inspirace mytologiemi, uměleckými díly a dalšími rezervoáry kolektivní lidské zkušenosti. Propojuje osobní vize s tím, co představuje lidskou bytost, a bourá iluzi naší vzájemné oddělenosti. Bytostné hledání smyslu života, vesmíru a vůbec se v případě Libora Veselého vyznačuje nezměrnou citlivostí, s níž nám ve svých obrazech nabízí široce otevřené oči upřené na realitu a lidskou existenci.

 

Výstava 22 v pohybu představuje Libora Veselého jako vypravěče příběhů z cest do imaginací. Soubor vystavených děl spojuje linka narace ve specifickém symbolickém jazyce. Každý z obrazů vypráví příběh o člověku v pohybu jeho existence.

 

kurátorka: Radka Kaclerová