Malíř Libor Veselý, žák Jiřího Načeradského a Jiřího Sopka, se představí zejména jako představitel figurální malby a autor krajinných námětů. Bravurně zvládnuté techniky s odkazem na znalost tradiční evropské malby využívá k zachycení svých často dynamických vizí, vycházejících z osobních zkušeností především z cest či snowboardingu, kterému se věnuje. Dílo však prozrazuje i soustředěný a hluboký zájem o poznání řady dalších zdrojů z oblasti mimoevropských kultur, mytologie, vědění jako takového či filmu a literatury. Název výstavy odkazuje k Druhé pozornosti a cestě k poznání učení indiánských kmenů v podobě maysko-toltécké tradice.