Výstava Moje místo ve tvém světě otevírá vhled do základních vrstev autorčina malířského přístupu, odvíjeného v průběhu uplynulé dekády a určovaného několika vzájemně se prolínajícími tématy, v nichž klíčovou úlohu hraje nejbližší okolí generující neočekávaná figurální zastavení, specifická zátiší nebo i přírodní scenérie. Tyto obrazové introspekce tvoří silný vizuální celek, který je přímým odrazem hloubky myšlenkového zázemí malířky, stejně jako opravdovosti jejího citového prožitku. Mnohé obrazy vychází z rodinných situací spojených s pevností mezilidských vazeb, jiné reflektují přitažlivou samozřejmost životního prostoru, který je ozvláštněn střípky světa dětství, další adorují tajemství přírody. Spíš než k zachycení konkrétních výjevů a podob však umělkyně od počátku směřuje k zobecnění a uvolněnému znázornění, které zakládá na bezprostřednosti malířského gesta a dramatizující barevnosti.

 

Libuše Dlabola Pražáková (*1984) absolvovala Zlínskou soukromou vyšší odbornou školu umění, poté pokračovala ve studiích na Fakultě umění Ostravské univerzity (F. Kowolowski). V současnosti žije a tvoří v Semilech.

 

Výstava je součástí kontinuální výstavní dramaturgie, která reflektuje jedno ze specifik zlínského prostředí, a sice silnou tradici výtvarného školství.