Kladete si někdy otázku, co je to současné umění? Co je to
vlastně umění? Pochybujete o svém názoru nebo o výtvarných dílech, se
kterými se setkáváte? 
Máte pocit, že jste mimo buď vy, nebo ty „divnosti“, které mají být uměním a kterým nerozumíte? 
Přijďte
si o tom popovídat do galerie Chodovská tvrz s umělkyní a lektorkou
Janou Babincovou. Interaktivní přednáška s projekcí osvětlí mnohé
záhady, představí podoby současného umění a naláká k objevování jeho
světa.