První díl debatního cyklu Limity svobody otevírá téma dětské chudoby. Moderátorka a dramaturgyně cyklu Edita Stejskalová si do debaty zve pět osobností.

 

Společenský systém není spravedlivý, pokud převažuje ve společnosti norma, že individuality ve své podstatě svobodné nejsou. Jsou úzkost, strach nebo odvaha hybnou silou při utváření společenských systémů? O dětské chudobě se diskutuje ve společnosti velmi málo, proto je cílem diskuse toto téma otevřít. Podle Daniela Hůleho je podíl dětí významně ohrožených chudobou 16–21 %. V České republice žije pod hranicí chudoby přibližně 1 milion osob. Chudobou jsou postiženi i ti, kteří pracují a často mají kvalitní vzdělání, a to i vysokoškolské. Problémy vyjít s příjmy mají zejména samoživitelky/samoživitelé a ženy starší 65 let, které žijí samy.