Zveme na vernisáž česko-japonské výstavy Linie, Barva, Znak / Line, Colour, Character do Galerie kritiků, na které vystavují Zdeněk Sklenář (in memoriam), Věra Krumphanzlová, Pavel Trnka, Petra Vitásková, Jan Vašák a čtyři stálí hosté z kaligrafické skupiny Hatai.