Marek Čolek – Pat Schewchuk (Tin Can Forest), Twenty Twelve (Dvacet Dvanáct), 2012, kombinovaná technika, print podle dat autorů

Zveme na výstavu představující komiks jako umělecké médium, které se stalo fenoménem 20. století. Linky komiksu však nahlíží na komiks v poněkud jiném světle, než bývá obvyklé. Kurátoři výstavy pomocí čtyř “linek” naznačili vzájemné inspirace a stylové projevy výrazných kreslířských osobností českého i světového komiksu. Ve Výstavní síni „13“ je k vidění přes 100 exponátů: kresby, grafiky, knihy, plakáty i komiksové sešity – například originální kresby k příběhu Rychlých šípů, plakáty a komiksy Káji Saudka, ale i díla od Mikoláše Alše a Bohumila Konečného ze sbírek ZČG.

 

Zásadní součástí komiksu je kresba. Chronologicky uspořádané kresby doplněné textem pak v sekvencích tvoří příběh. Záměrem výstavy je prezentovat konkrétní příklady výtvarných propojení – ať už přiznaných, či jinak doložitelných. Výstava sestává celkem ze čtyř stěžejních linek – inspirací, označovaných ve výstavě jako linka buschovsko-hergéovská, alšovsko-ladovská, moebiovsko-saudkovská a rychlošípácká. Výběr autorů byl uvážený, ovšem redukovaný; zastoupeni jsou umělci, kteří jsou mimo epigonský proud citací.

 

vystavující: Wilhelm Bush, Benjamin Rabier, Charles Burns, Václav Šlajch, Tomáš Motal, Mikoláš Aleš, Josef Lada, Marek Čolek, Jiří Franta, Jean Giraud (Moebius), Kája Saudek, Libor Páv, Jan Patrik Krásný, Karel Jerie, Jan Fišer, Marko Čermák, Bohumil Konečný, Jiří Grus a další

kurátoři: Eva Bendová a Václav Šlajch

 

Výstava byla připravena ve spolupráci s Fakultou designu a umění Ladislava Sutnara, Západočeské univerzity a Katolickou teologickou fakultou Karlovy Univerzity v Praze.