Foyer opatovské knihovny zaplní v lednu plavci.

 

Studentka brněnské Fakulty výtvarných umění tvořící pod pseudonymem Lištica představí sérii maleb z plaveckého prostředí. Celkové vyznění výstavy je však jiné, než by se na první pohled mohlo zdát. Obrazy jsou úzce spjaty nejen s autorčinou osobní zkušeností se závodním plaváním, ale také s pocity ze současného dění. Ryze subjektivní rovina se proto v dílech prolíná s rovinou veřejně prožívané zkušenosti.