Man Ray, Le pain peint, 1973

Výstava nabízí procházku historií knižní kultury ve 20. století prostřednictvím více než tří stovek exponátů ze všech knižních sbírkových fondů. Sbírka Kniha 20. století představí výběr z kolekce knih, časopisů a sborníků, na jejichž úpravě se podíleli významní představitelé nejen českého, ale rovněž například německého a ruského výtvarného umění 20. století. Těžištěm sbírky je česká knižní avantgarda meziválečného  období. Časové rozpětí sbírky se klene od počátku 20. století do současnosti. Směrem k současnosti je sbírka nejvíce orientována na období šedesátých let, a to opět s mezinárodními přesahy. Sbírku doplňuje výběr z Knihovny Otto Františka Bablera, významného olomouckého překladatele a bibliofila. Druhou sbírku tvoří výrazně mezinárodní či přesněji euroatlantická kolekce autorských knihknih pojatých jako umělecké dílo (od druhé poloviny 20. století až do současnosti) představující různé možnosti přístupu k tomuto v jádru intermediálnímu druhu výtvarného umění. Samostatnou součástí v rámci této sbírky jsou autorské knihy z vydavatelství Rainer Verlag. Toto berlínské vydavatelství patřilo v letech své existence (1966–1985) k nejvýznamnějším vydavatelstvím autorských knih vůbec.

Výstava byla připravena ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc.